Privacy disclaimer

Games.nl is een informatieve site die zelf geen spelen aanbiedt. Wij hebben slechts tot doel te informeren en te linken naar andere sites en locaties die spellen aanbieden. Wij hebben veel vertrouwen in de aanbieders waarnaar wij linken op games.nl maar staan niet in voor eventuele meningsverschillen tussen aanbieder en speler.

Games.nl zal geen contact zoeken met bezoekers van de site, behalve na uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker en dan alleen in de vorm van nieuwsbrieven. Adverteerders krijgen enkel cijfers door en nooit specifieke informatie die tot een persoon te herleiden is.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw pc. Games.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Games.nl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen persoonlijke informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens het bezoeken van Games.nl geen cookies geplaatst worden.

Spelen om echt geld

Op Games.nl vinden geen spelen om echt geld plaats. Indien deze opties in een spel worden aangeboden, vindt de handeling altijd plaats bij de werkelijke aanbieder. Onze website is bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is hierbij te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker om het plaatselijk recht in acht te nemen.